سامانه پیامک

رایگان

نامحدود

رایگان
  • امکان دریافت و ارسال
  • خط اختصاصی
  • پیامک هدیه

پنل اقتصادی

مادام العمر

۵۰
هزار تومان
  • امکان دریافت و ارسال
  • ۲ خط اختصاصی
  • پیامک هدیه
  • تعرفه ارسال ۱۵ تومان

پنل VIP

مادام العمر

۱۹۵
هزار تومان
  • کلیه امکانات سامانه
  • پیامک هدیه
  • تعرفه ۱۰ تومان
محبوب